Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

01.02.2016

W sobotę 30.01.2016 roku w naszej jednostce odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, na którym podsumowano zarówno rok 2015 jak i całą 5- letnią kadencję Zarządu, oraz dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zebranie rozpoczęto od przywitania przybyłych gości, wyboru Przewodniczącego i ustalenia porządku obrad. Nastepnie prezes Kazimierz Gizicki przedstawił zadania zrealizowane w minionym roku, jak i dokonał podsumowania całej kadencji z lat 2010 - 2015. Część bojową z kolei podsumował naczelnik Bogdan Ogorzały. Po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej na jej wniosek zarząd otrzymał absolutorium. Przystąpiono do wyborów kolejno nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie prezesa 2015

 

 

W wyniku wyborów Zarząd OSP Przysietnica na 5 letni okres przedstawia się następująco:

Kazimierz Gizicki - prezes

Bogdan Ogorzały - naczelnik, wiceprezes

Marek Padula - wiceprezes

Ewa Borzęcka - wiceprezes

Kazimierz Dorula - zastępca naczelnika

Kazimierz Ptaśnik - sekretarz

Stanisław Gizicki - skarbnik

Edward Stawiarski - członek Zarządu          

Wacław Majerski - członek Zarządu     

 W wyniku wyborów Komisja Rewizyjna OSP Przysietnica na 5 letni okres przedstawia się następująco:       

Tadeusz Dorula - przewodniczący                                                                                  

Łukasz Tokarczyk - sekretarz                                                                                        

Dorota Smyda - członek

Następnie wybrano 4 przedstawicieli OSP Przysietnica do Zarządu Miejsko - Gminnego.

Po zebraniu odbyła się tradycyjna już zabawa strażaków i zaproszonych gości.                                                                             

Autor: cms085943 |