Pożar - ewakuowano szkołę w Przysietnicy

25.01.2016

W szkole przebywało łącznie 250 osób, z czego ponad 200 to dzieci a pozostałe osoby to nauczyciele oraz personel szkoły. Ogień pojawił się w skrzynce elektrycznej. W poniedziałek 26 października kilka minut po godzinie dziesiątej do stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego PSP wpłynęło zgłoszenie o pożarze w Przysietnicy.

Do zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG nr 2  w Nowym Sączu oraz z OSP Przysietnica i Moszczenica Wyżna. Po przyjeździe na miejsce pożaru ustalono, że na obiekcie szkoły doszło do zapalenia się skrzynki elektrycznej.

Przed przybyciem zastępów straży pożarnej personel rozpoczął ewakuację obiektu, miejscem zbiórki była pobliska remiza OSP Przysietnica. Ewakuacja przebiegała sprawnie i w krótkim czasie wszyscy użytkownicy opuścili zagrożony obiekt. W remizie OSP nauczyciele sprawdzili stan osobowy, który potwierdził, że wszystkie dzieci opuściły szkołę.

Konserwator obiektu przed przybyciem zastępów straży pożarnej podjął działania gaśnicze z wykorzystaniem gaśnicy proszkowej. Jednak nie udało się do końca stłumić ognia. Na miejsce przybyły zastęp OSP Przysietnica, który podjął działania gaśnicze z wykorzystaniem gaśnic proszkowych. Po dotarciu zastępu z JRG nr 2 w Nowym Sączu kontynuowano podjęte działania.

Strażacy w rękawicach dielektrycznych sprawdzili skrzynkę elektryczną. Ponadto za pomocą kamery termowizyjnej sprawdzono ścianę, na której doszło do pożaru. Nie stwierdzono zagrożenia pożarowego na elewacji. Ratownicy sprawdzili obiekt szkoły. Tam również  nie stwierdzono zadymienia oraz innych zagrożeń. Na miejsce dotarło pogotowie energetyczne.

Dalsze działania związane z likwidacją zagrożenia ze strony instalacji elektrycznej przejęli pracownicy pogotowia energetycznego. Po zakończeniu działań obiekt szkoły przekazano dyrektorowi szkoły.

Autor: cms085943 |