Szkolenie Podstawowe

15.01.2016

W dniach 6 marca 2014 - 25marca 2014 odbyło się "Szkolenie Podstawowe Ratownika OSP Jednoetapowe" dla jednostek z terenu MiG Stary Sącz.

Organizatorem szkolenia była KM PSP w Nowym Sączu. Zajęcia obejmowały przeszło 100 godzin zajęć w czasie, których ochotnicy zdobywali umiejętności teoretyczne, oraz praktyczne obejmujące między innymi prace w aparacie ochrony dróg oddechowych, posługiwanie się pilarkami, kierowanie ruchem. Kurs ukończyło 2 druhów z naszej jednostki.

Autor: cms085943 |